dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Có các phát biểu sau đây: Amilozơ và amilopectin đều có cấu trúc mạch phân nhánh.

Có các phát biểu sau đây: Amilozơ và amilopectin đều có cấu trúc mạch phân nhánh. Xenlulozơ và tinh bột là hai đồng phân cấu tạo.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Có các phát biểu sau đây:

(1) Amilozơ và amilopectin đều có cấu trúc mạch phân nhánh.

(2) Xenlulozơ và tinh bột là hai đồng phân cấu tạo.

(3) Fructozơ và glucozơ đều có phản ứng tráng bạc.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người.

(5) Glucozơ và fructozơ đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng.

Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 4.       C. 5.       D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) Sai, amilozơ không phân nhánh

(2) Sai, số mắt xích của chúng khác nhau

(3) Đúng

(4) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(5) Đúng

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *