dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tiến hành các thí nghiệm sau: Điện phân NaCl nóng chảy. Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ).

Tiến hành các thí nghiệm sau: Điện phân NaCl nóng chảy. Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ).

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Điện phân NaCl nóng chảy.

(b) Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ).

(c) Cho mẩu K vào dung dịch CuCl2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.

(e) Cho Ag vào dung dịch HCl.

(g) Cho Cu vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và NaHSO4.

Số thí nghiệm thu được chất khí là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2.       B. 3.       C. 5.       D. 4.

(a) NaCl —> Na + Cl2

(b) CuSO4 + H2O —> Cu + O2 + H2SO4

(c) K + H2O —> KOH + H2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

KOH + CuCl2 —> Cu(OH)2 + KCl

(d) Fe + CuSO4 —> FeSO4 + Cu

(e) Không phản ứng

(g) Cu + H+ + NO3– —> Cu2+ + NO + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *