dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Có các phát biêu sau Glucozơ và axetilen đều là hợp chất không no nên đều tác dụng với nước brom

Có các phát biêu sau Glucozơ và axetilen đều là hợp chất không no nên đều tác dụng với nước brom Có thể phân biệt glucozo và fructozo bằng phản ứng tráng bạc

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Có các phát biêu sau

(a) Glucozơ và axetilen đều là hợp chất không no nên đều tác dụng với nước brom

(b) Có thể phân biệt glucozo và fructozo bằng phản ứng tráng bạc

(c) Glucozo, saccarozo và fructozo đều là cacbohidrat

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Khi đun nóng tri stearin với nước vôi trong thấy có kêt tủa xuất hiện

(e) Amilozo là polime thiên nhiên mach phân nhánh

(f) Oxi hóa hoàn toàn glucozo bằng H2 (Ni, t°) thu được sorbitol

(g) Tơ visco, tơ nilon nitron, tơ axetat là tơ nhân tạo

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 1.

(a) Sai, glucozơ là hợp chất no nhưng vẫn tác dụng với Br2 do có nhóm chức -CHO.

(b) Sai, cả glucozơ và fructozơ đều tráng bạc

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Đúng

(d) Đúng, do tạo (C17H35COO)2Ca không tan

(e) Sai, amilozơ mạch không nhánh

(f) Sai, khử glucozơ bằng H2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(g) Sai, tơ nilon, nitron là tơ tổng hợp

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ