dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Có các phát biểu sau: Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+).

Có các phát biểu sau: Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+). Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl3, thu được kết tủa trắng.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Có các phát biểu sau:

(a) Phân lân cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+).

(b) Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl3, thu được kết tủa trắng.

(c) Trong phòng thí nghiệm, N2 được điều chế bằng cách đun nóng dung dịch NH4NO2 bão hòa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Amoniac lỏng được dùng làm chất gây lạnh trong máy lạnh.

(e) Phân ure có công thức là (NH4)2CO3.

Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 2.       C. 4.       D. 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Sai, phân lân cung cấp P.

(b) Đúng: NH3 + H2O + AlCl3 —> Al(OH)3 + NH4Cl

(c) Đúng

(d) Đúng, một số máy lạnh công nghiệp vẫn còn dùng NH3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Sai, urê là (NH2)2CO

 

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *