dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau đây: Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

Cho các phát biểu sau đây: Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau đây:

(1) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

(2) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.

(3) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn.

(5) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ.

(6) Tinh bột là một trong những nguồn lương thực cơ bản cuả con người.

(7) Muối natri glutamat là thành phần chính của bột ngọt.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(8) Khi thủy phân hoàn toàn các protein đơn giản sẽ thu được hỗn hợp các α và β amino axit.

(9) Trùng ngưng axit ω-amino caproic sẽ thu được tơ nilon-6.

(10) Tơ nilon-6,6, tơ capron, tơ nitron, tơ tằm đều thuộc loại tơ poliamit.

Số phát biểu đúng là?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 5.          B. 6.          C. 7.           D. 4.

(1) Đúng

(2) Sai, trieste.

(3) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Sai, trạng thái lỏng

(5) Đúng

(6) Đúng

(7) Sai, muối nononatri glutamat.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(8) Sai, chỉ có dạng a-amino axit

(9) Sai, trùng ngưng ε-amino caproic.

(10) Sai, tơ nitron không phải poliamit.

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *