Cho các phát biểu sau đây: Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

Cho các phát biểu sau đây: Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.

 

Cho các phát biểu sau đây:

(1) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

(2) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo.

(3) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

(4) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn.

(5) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ.

(6) Tinh bột là một trong những nguồn lương thực cơ bản cuả con người.

(7) Muối natri glutamat là thành phần chính của bột ngọt.

(8) Khi thủy phân hoàn toàn các protein đơn giản sẽ thu được hỗn hợp các α và β amino axit.

(9) Trùng ngưng axit ω-amino caproic sẽ thu được tơ nilon-6.

(10) Tơ nilon-6,6, tơ capron, tơ nitron, tơ tằm đều thuộc loại tơ poliamit.

Số phát biểu đúng là?

A. 5.          B. 6.          C. 7.           D. 4.

(1) Đúng

(2) Sai, trieste.

(3) Đúng

(4) Sai, trạng thái lỏng

(5) Đúng

(6) Đúng

(7) Sai, muối nononatri glutamat.

(8) Sai, chỉ có dạng a-amino axit

(9) Sai, trùng ngưng ε-amino caproic.

(10) Sai, tơ nitron không phải poliamit.

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website