Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam hỗn hợp X gồm axit arylic, axit oleic, vinylaxetat, metyl acrylat cần vừa đủ

Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam hỗn hợp X gồm axit arylic, axit oleic, vinylaxetat, metyl acrylat cần vừa đủ

 

Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam hỗn hợp X gồm axit arylic, axit oleic, vinylaxetat, metyl acrylat cần vừa đủ V lít O2 (đktc), rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 30 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 7,920. B. 8,400. C. 13,440. D. 8,736.

 

Lời giải

Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam hỗn hợp X gồm axit arylic, axit oleic, vinylaxetat, metyl acrylat cần vừa đủ

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác