X là hỗn hợp gồm hai este Y và Z đơn chức, mạch hở (MY < MY, nY: nZ = 1:1)

X là hỗn hợp gồm hai este Y và Z đơn chức, mạch hở (MY < MY, nY: nZ = 1:1)

 

X là hỗn hợp gồm hai este Y và Z đơn chức, mạch hở (MY < MY, nY: nZ = 1:1). Đốt cháy hoàn toàn 11,04 gam X trong O2 vừa đủ thu được 0,36 mol H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng X trên trong NaOH thu được hai ancol và 11,16 gam muối. Phần trăm khối lượng Y trong X gần nhất với:

A. 38,2%. B. 46,7%. C. 52,3%. D. 34,8%.

 

Lời giải

X là hỗn hợp gồm hai este Y và Z đơn chức, mạch hở (MY < MY, nY: nZ = 1:1)

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác