Hỗn hợp E chứa hai axit cacbonxylic đều no, mạch hở và không phân nhánh. Lấy 12,72 gam hỗn hợp E tác dụng với

Hỗn hợp E chứa hai axit cacbonxylic đều no, mạch hở và không phân nhánh. Lấy 12,72 gam hỗn hợp E tác dụng với

 

Hỗn hợp E chứa hai axit cacbonxylic đều no, mạch hở và không phân nhánh. Lấy 12,72 gam hỗn hợp E tác dụng với NaHCO3 dư thu được 18,88 gam muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn 12,72 gam E, thu được 6,272 lít khí CO2 (đktc). Phàn trăm khối lượng của axit có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp E là:

A. 56,6% B. 42,4% C. 84,9% D. 70,7%

 

Lời giải

Hỗn hợp E chứa hai axit cacbonxylic đều no, mạch hở và không phân nhánh. Lấy 12,72 gam hỗn hợp E tác dụng với

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác