Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y đều no, hở). Xà phòng hoá hoàn toàn 40,48 gam E

Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y đều no, hở). Xà phòng hoá hoàn toàn 40,48 gam E

 

Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y đều no, hở). Xà phòng hoá hoàn toàn 40,48 gam E cần vừa đủ 560 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hai muối có khối lượng a gam và hỗn hợp T gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy toàn bộ T, thu được 16,128 lít khí CO2 (đktc) và 19,44 gam H2O. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 43,0 B. 37,0 C. 40,5 D. 40,1

 

Lời giải

Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y đều no, hở). Xà phòng hoá hoàn toàn 40,48 gam E

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác