Hỗn hợp X chứa một ancol đơn chức và một este (đều no, hở). Đốt cháy hoàn toàn 4,16 gam X

Hỗn hợp X chứa một ancol đơn chức và một este (đều no, hở). Đốt cháy hoàn toàn 4,16 gam X

 

Hỗn hợp X chứa một ancol đơn chức và một este (đều no, hở). Đốt cháy hoàn toàn 4,16 gam X bằng lượng O2 vừa đủ, sản phẩm cháy thu được có tổng khối lượng CO2 và H2O là 8,32 gam. Mặt khác, 4,16 gam X tác dụng vừa đủ với 3,36 gam KOH thu được muối và hai ancol. Cho Na dư vào lượng ancol trên thấy 0,896 lít H2 bay ra. Phần trăm khối lượng của este trong X là:

A. 88,17%. B. 84,61%. C. 82,64%. D. 85,16%.

 

Lời giải

Hỗn hợp X chứa một ancol đơn chức và một este (đều no, hở). Đốt cháy hoàn toàn 4,16 gam X

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác