dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hỗn hợp X gồm các amin và amino axit (đều no, mạch hở). Cứ 2 mol X (trong dung dịch) tác dụng vừa đủ với

Hỗn hợp X gồm các amin và amino axit (đều no, mạch hở). Cứ 2 mol X (trong dung dịch) tác dụng vừa đủ với

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hỗn hợp X gồm các amin và amino axit (đều no, mạch hở). Cứ 2 mol X (trong dung dịch) tác dụng vừa đủ với 3 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn 2 mol X bằng không khí (N2 chiếm 80%, O2 chiếm 20% thể tích) và cho hỗn hợp sau phản ứng cháy qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thì khối lượng dung dịch tăng 144 gam và còn lại a mol hỗn hợp khí (CO2 và N2) thoát ra. Giá trị của a là

A. 48. B. 42. C. 32. D. 35.

 

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cách 1: Quy đổi X: CnH2n+2: 2 mol; NH: 3 mol; COO: 2 mol

BTNT (H): 2.(2n+2) + 3 = 8.2 => n = 2,25

=> nCO2 = 2,25.2+2 = 6,5

BTNT (O): nO2 = (6,5.2+8-2.2):2 = 8,5

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

=> nN2/kk = 8,5.4=34

=> nN2/sp = 34+3:2 = 35,5

=> a = 42

Cách 2 Dồn chất

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hỗn hợp X gồm các amin và amino axit (đều no, mạch hở). Cứ 2 mol X (trong dung dịch) tác dụng vừa đủ với

 

 

Đây là 1 câu trong đề thi học kì 1 năm học 2021 – 2022 đợt 1 của Tỉnh Nam Định

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem thêm tất cả đề thi học kì 1 tại

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của  môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *