Chất X mạch hở có công thức phân tử C10H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng theo sơ đồ sau

Chất X mạch hở có công thức phân tử C10H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng theo sơ đồ sau

 

Chất X mạch hở có công thức phân tử C10H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng theo sơ đồ sau:

(a) X + NaOH → X1 + X2

(b) X1 + H2SO4X3 + Na2SO4

(c) X3 + X4 → Nilon-6,6 + H2O

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dung dịch X4 có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng.

B. Chất X2 có phản ứng tráng gương.

C. Chất X3 là axit cacboxylic no, đơn chức.

D. Các chất X2, X3 và X4 đều có mạch cacbon phân nhánh.

 

Từ (b) => X3 là axit + (c) => X3 là [CH2]4(COONa)2 => X4 là [CH2]6(NH2)2 =>A đúng, C sai

Từ CTPT X và (a) => X là [CH2]4(COOCH=CH2)2 => X2 là CH3CHO => B đúng, D sai

 

(a) [CH2]4(COOCH=CH2)2 + NaOH → [CH2]4(COONa)2 + 2CH3CHO

(b) [CH2]4(COONa)2 + H2SO4   [CH2]4(COOH)2 + Na2SO4

(c) [CH2]4(COOH)2 + [CH2]6(NH2)2 Nilon-6,6 + H2O

 

Đây là 1 câu trong đề thi học kì 1 năm học 2021 – 2022 đợt 1 của Tỉnh Nam Định

Mời các thầy cô và các em xem thêm tất cả đề thi học kì 1 tại

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của  môn hóa học