Một este X mạch hở có khối lượng m gam. Khi thuỷ phân hoàn toàn m gam X bằng dung dịch KOH dư

Một este X mạch hở có khối lượng m gam. Khi thuỷ phân hoàn toàn m gam X bằng dung dịch KOH dư

 

Một este X mạch hở có khối lượng m gam. Khi thuỷ phân hoàn toàn m gam X bằng dung dịch KOH dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được m1 gam một ancol Y (Y không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2) và 18,20 gam hỗn hợp muối của hai axit cacbonxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m1 gam Y bằng oxi dư, thu được 13,2 gam CO2 và 7,20 gam H2O. Giá trị của m là:

A. 10,6 B. 16,2 C. 11,6 D. 14,6

 

Lời giải

Một este X mạch hở có khối lượng m gam. Khi thuỷ phân hoàn toàn m gam X bằng dung dịch KOH dư

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác