dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thực hiện các thí nghiệm sau Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NH4Cl đun nóng. Cho Fe vào dung dịch HNO3 đặc nguội.

Thực hiện các thí nghiệm sau Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NH4Cl đun nóng. Cho Fe vào dung dịch HNO3 đặc nguội.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Thực hiện các thí nghiệm sau

(a) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NH4Cl đun nóng.

(b) Cho Fe vào dung dịch HNO3 đặc nguội.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3 dư.

(d) Cho kim loại Mg vào dung dịch HCl loãng.

(e) Cho FeS vào dung dịch HCl loãng.

(f) Nung nóng Fe(NO3)3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm có chất khí sinh ra là

A. 5.       B. 2.       C. 4.       D. 3.

(a) NaOH + NH4Cl —> NaCl + NH3 + H2O

(b) Không phản ứng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) NH3 + H2O + AlCl3 —> Al(OH)3 + NH4Cl

(d) Mg + HCl —> MgCl2 + H2

(e) FeS + HCl —> FeCl2 + H2S

(f) Fe(NO3)3 —> Fe2O3 + NO2 + O2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *