dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Anilin là chất lỏng, độc, tan nhiều trong nước lạnh. Chất béo đều là các chất lỏng ở điều kiện thường.

Cho các phát biểu sau: Anilin là chất lỏng, độc, tan nhiều trong nước lạnh. Chất béo đều là các chất lỏng ở điều kiện thường.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(1) Anilin là chất lỏng, độc, tan nhiều trong nước lạnh.

(2) Chất béo đều là các chất lỏng ở điều kiện thường.

(3) Tơ nilon-6,6 và tơ capron đều là tơ poliamit.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Trong một phần tử tripeptit mạch hở có 3 liên kết peptit.

(5) Glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng.

(6) Axit axetic và axit 2-aminoetanoic đều có thể làm đổi màu quỳ tím thanh đỏ.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2.       B. 4.        C. 1.       D. 3.

(1) Sai, anilin không tan trong nước lạnh

(2) Sai, có thể là chất lỏng hoặc rắn

(3) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Sai, tripeptit mạch hở có 2 liên kết peptit

(5) Đúng

(6) Sai, axit 2-aminoetanoic không đổi màu quỳ tím

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ