X, Y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở, đồng đẳng liên tiếp; Z là ancol no; T là este hai chức, mạch hở được tạo bởi X, Y, Z

X, Y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở, đồng đẳng liên tiếp; Z là ancol no; T là este hai chức, mạch hở được tạo bởi X, Y, Z

 

X, Y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở, đồng đẳng liên tiếp; Z là ancol no; T là este hai chức, mạch hở được tạo bởi X, Y, Z.Đun nóng 33,68 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T với 240 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được ancol Z và hỗn hợp F gồm 2 muối có tỉ lệ mol 1:1. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 19,24 gam; đồng thời thu được 5,824 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy toàn bộ F cần dùng 0,66 mol O2, thu được CO2, Na2CO3 và 0,48 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Z trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào?

A. 40,17%. B. 40,56%. C. 45,13%. D. 39,05%.

 

Lời giải

X, Y là 2 axit cacboxylic đều mạch hở, đồng đẳng liên tiếp; Z là ancol no; T là este hai chức, mạch hở được tạo bởi X, Y, Z

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác