dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Xét các phát biểu sau: (1) CH3COOCH=CH2 phản ứng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối

Xét các phát biểu sau:

(1) CH3COOCH=CH2 phản ứng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối;

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xét các phát biểu sau:

(1) CH3COOCH=CH2 phản ứng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối;

(2) CH3COOCH=CH2 thuộc cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3;

(3) CH2=C(CH3)COOCH3 có phản ứng trùng hợp;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Xà phòng hoá chất béo bằng dung dịch NaOH, khối lượng muối thu được lớn hơn khối lượng chất béo;

(5) Triolein có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn tristearin.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 5.       D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) Đúng: CH3COOCH=CH2 + NaOH —> CH3COONa + CH3CHO

(2) Sai, hai chất này là đồng phân

(3) Đúng

(4) Đúng, vì 3NaOH = 120 > C3H5(OH)3 = 92

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(5) Đúng

Mời các thầy cô và các em xem thêm 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *