dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Xét các nhận định sau: (1) Protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn cacbohidrat;

Xét các nhận định sau:

(1) Protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn cacbohidrat;

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xét các nhận định sau:

(1) Protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn cacbohidrat;

(2) Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím;

(3) Các peptit thuỷ phân hoàn toàn tạo các α-amino axit;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định;

(5) Điều chế poli(vinyl ancol) bằng cách trùng hợp ancol vinylic.

Trong các nhận định trên, số nhận định sai là

A. 2.       B. 1.       C. 3.       D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) Sai, tùy loại protein và cacbohyđrat

(2) Sai, tùy loại amino axit

(3) Đúng

(4) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(5) Sai, thủy phân (-CH2-CH(OOC-CH3)-)n

Mời các thầy cô và các em xem thêm 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *