0

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa học vô cơ – có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa học vô cơ – có đáp án

Ly thuyet hoa hoc vo coXem thêm

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa học hữu cơ – có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 1-5)

Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2020 (Đề 1-5 mục tiêu 7 điểm)

Lý thuyết hóa học vô cơ bao gồm 16 chuyên đề

Chuyên đề 1: Cấu tạo nguyên tử và vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn
Chuyên đề 2: Tính chất vật lý của kim loại
Chuyên đề 3: Tính chất hóa học của kim loại
Chuyên đề 4: Dãy điện hóa của kim loại
Chuyên đề 5: Ăn mòn kim loại
Chuyên đề 6: Điều chế và ứng dụng của kim loại và hợp chất
Chuyên đề 7: Tính chất của hợp chất kim loại
Chuyên đề 8: Nước cứng
Chuyên đề 9: Tổng hợp kiến thức về kim loại và hợp chất
Chuyên đề 10: Hóa học và phát triển kinh tế – xã hội – môi trường
Chuyên đề 11: Xác định và nhận biết chất
Chuyên đề 12: Phân dạng câu hỏi tổng hợp
Chuyên đề 13: Hình vẽ thí nghiệm
Chuyên đề 14: Sự điện li
Chuyên đề 15: Nitơ – photpho
Chuyên đề 16:  Cacbon – silic

O2 Education gửi các thầy cô link download các chuyên đề đã có đáp án in đỏ

Chuyên đề 1 – CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BTH

Chuyên đề 2 – TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA KIM LOẠI

Chuyên đề 3 – TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

Chuyên đề 4 – DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI

Chuyên đề 5 – ĂN MÒN KIM LOẠI

Chuyên đề 6 – ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA KIM LOẠI VÀ HỢP CHẤT

Chuyên đề 7 – TÍNH CHẤT CỦA HỢP CHẤT KIM LOẠI

Chuyên đề 8 – NƯỚC CỨNG

Chuyên đề 9 – TỔNG HỢP KIẾN THỨC VỀ KIM LOẠI VÀ HỢP CHẤT

Chuyên đề 10 – HÓA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Chuyên đề 11 – XÁC ĐỊNH VÀ NHẬN BIẾT CHẤT

Chuyên đề 12- PHÂN DẠNG CÂU HỎI TỔNG HỢP

Chuyên đề 13 – HÌNH VẼ THÍ NGHIỆM

Chuyên đề 14 – SỰ ĐIỆN LI

Chuyên đề 15 – NITƠ PHOTPHO

Chuyên đề 16 – CACBON – SILIC

 

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *