dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và

Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X cần vừa đủ 7,75 mol O2 và thu được 5,5 mol CO2. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,2 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

A. 80,6. B. 88,6. C. 97,6. D. 82,4.

 

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C1: Quy đổi X: COO: 3a; H2: a – 0,2; CH2: b

BTNT (C): 3a + b = 5,5

BT (e): 2.(a-0,2)+6b=7,75.4

=> a = 0,1; b=5,2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BTKL: 3.0,1.44 + (0,1-0,2).2 + 14.5,2 + 0,1.3.40 = 0,1.92 + m

=> m = 88,6 (g)

C2: Lập hệ 2pt

Công thức: n(CO2)-n(H2O)-n(Br2) = 2n(X) <=> 5,5 – n(H2O) – 0,2 = 2n(X)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BT O: 6n(X) + 2 n(O2) = 2 n(CO2) + n(H2O) <=> 6n(X) + 2.7,75 = 2.5,5 + n(H2O)

Giải hệ được n(X) = 0,1; n(H2O) = 5,1 =>BTKL m(X) = 85,8 gam

BTKL cho pt thủy phân m = 88,6 (g)

C3: Dồn chất theo cách sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ

 

Đây là 1 câu trong đề thi học kì 1 năm học 2021 – 2022 đợt 1 của Tỉnh Nam Định

Mời các thầy cô và các em xem thêm tất cả đề thi học kì 1 tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 môn hóa học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của  môn hóa học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *