dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các kết luận sau: Đốt cháy hiđrocacbon thu được nH2O > nCO2 thì hiđrocacbon đó là ankan.

Cho các kết luận sau: Đốt cháy hiđrocacbon thu được nH2O > nCO2 thì hiđrocacbon đó là ankan. Đốt cháy hiđrocacbon thu được nH2O = nCO2 thì hiđrocacbon đó là anken.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các kết luận sau:

(1) Đốt cháy hiđrocacbon thu được nH2O > nCO2 thì hiđrocacbon đó là ankan.

(2) Đốt cháy hiđrocacbon thu được nH2O = nCO2 thì hiđrocacbon đó là anken.

(3) Đốt cháy ankin thì được nH2O < nCO2 và n ankin = nCO2 – nH2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Tất cả các ankin đều có thể tham gia phản ứng thế bởi AgNO3/NH3.

(5) Anilin là chất lỏng, không màu, ít tan trong nước. Để lâu trong không khí, anilin có nhuốm màu đen vì bị oxi hoá.

(6) Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi .

(7) Toluen và stiren đều làm mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trong các kết luận trên, số kết luận đúng là:

A. 3.       B. 5.       C. 6.       D. 4.

(1) Đúng

(2) Sai, anken hoặc xicloankan

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(3) Đúng

(4) Sai, chỉ ankin có nối 3 đầu mạch mới phản ứng với AgNO3/NH3

(5) Đúng

(6) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(7) Sai, toluen chỉ làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng.

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *