Cho các nhận định sau: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là Wonfam (W)

Cho các nhận định sau: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là Wonfam (W) Độ dẫn điện của nhôm (Al) tốt hơn của đồng (Cu).

 

Cho các nhận định sau:

(1) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là Wonfam (W)

(2) Độ dẫn điện của nhôm (Al) tốt hơn của đồng (Cu).

(3) Thường các kim loại dẫn điện tốt cũng dẫn nhiệt tốt.

(4) Kim loại cứng nhất trong các kim loại là Crom (Cr).

Số nhận định đúng là

A. 3.       B. 1.       C. 4.       D. 2.

(1) Đúng

(2) Sai

(3) Đúng, do dẫn điện và dẫn nhiệt đều do electron tự do gây ra.

(4) Đúng

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website