dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng. Đốt dây Fe trong bình đựng khỉ O2.

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng. Đốt dây Fe trong bình đựng khỉ O2.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng.

(b) Đốt dây Fe trong bình đựng khỉ O2.

(c) Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HNO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cho lá Zn vào dung dịch HCl.

Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là

A. 4.       B. 3.       C. 1.       D. 2.

Ăn mòn điện hóa xảy ra khi có cặp điện cực tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với môi trường điện li:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

—> Chỉ có (a) có cặp: Fe-Cu (Cu sinh ra do Fe khử Cu2+).

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *