dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho hỗn hợp gồm Fe3O4 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl loãng dư.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho hỗn hợp gồm Fe3O4 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl loãng dư. Cho dung dịch Ca(OH)2 đến dư vào mẫu nước cứng toàn phần.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho hỗn hợp gồm Fe3O4 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl loãng dư.

(2) Cho dung dịch Ca(OH)2 đến dư vào mẫu nước cứng toàn phần.

(3) Cho hỗn hợp gồm Ba và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào lượng nước dư.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Cho dung dịch chứa a mol FeCl3 vào dung dịch chứa a mol AgNO3.

(5) Cho a mol bột Mg vào dung dịch chứa a mol HNO3, thấy thoát ra khí N2.

(6) Cho hỗn hợp gồm FeCl3 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 1) vào lượng nước dư.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 5        B. 4        C. 6         D. 3

(1) Fe3O4 + 8HCl —> FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

Cu + 2FeCl3 —> CuCl2 + 2FeCl2

Dung dịch chứa 3 muối: CuCl2, FeCl2. FeCl3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(2) Dung dịch chứa CaCl2, CaSO4.

(3) Ba + Al2O3 + H2O —> Ba(AlO2)2 + H2

(4) FeCl3 + 3AgNO3 —> Fe(NO3)3 + 3AgCl

Dung dịch chứa Fe(NO3)3 và FeCl3 dư.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(5) Có thể có hoặc không.

(6) Cu + 2FeCl3 —> CuCl2 + 2FeCl2

Thu được CuCl2, FeCl2.

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *