dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các nhận định sau: Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng tráng bạc;

Cho các nhận định sau: Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng tráng bạc;

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các nhận định sau:

(1) Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng tráng bạc;

(2) Có thể phân biệt đipeptit và tripeptit bằng phản ứng màu biure;

(3) Trong phân tử amilozơ, các gốc α-glucozơ liên kết với nhau bởi các liên kết α-1,6-glicozit;

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Cao su là loại vật liệu polime có tính đàn hồi;

(5) PS, PP, PVC đều được điều chế bằng phản ứng trùng hợp;

Có bao nhiêu nhận định đúng trong số các nhận định trên?

A. 4         B. 3         C. 2         D. 1

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) Sai, saccarozơ không tráng bạc

(2) Đúng, đipeptit không có phản ứng màu biurê

(3) Sai, α-1,4-glicozit

(4) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(5) Đúng

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *