dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hòa tan hết 8,4 gam kim loại X bằng dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít khí H2. Cho các phát biểu sau

Hòa tan hết 8,4 gam kim loại X bằng dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít khí H2. Cho các phát biểu sau

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hòa tan hết 8,4 gam kim loại X bằng dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít khí H2. Cho các phát biểu sau:

(a) X có tính dẫn điện tốt hơn Cu.

(b) X là kim loại nhẹ hơn Al.

(c) X có tính khử mạnh hơn Ni.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Hợp kim của X với cacbon có nhiều ứng dụng trong đời sống.

(e) Cho Cu tác dụng dung dịch chứa X3+ dư, dung dịch sau phản ứng chứa 3 muối.

Số phát biểu đúng là

A. 1.          B. 4.          C. 2.         D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

nH2 = 0,15, bảo toàn electron: 8,4n/X = 0,15.2

—> X = 28n

—> n = 2, X = 56: X là Fe

(a) Sai

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Sai

(c) Đúng

(d) Đúng, đó là gang, thép

(e) Đúng, dung dịch chứa Cu2+, Fe2+, Fe3+ dư

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *