dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các nhận xét sau: Tinh bột và xenlulozơ là hai đồng phân cấu tạo của nhau.

Cho các nhận xét sau: Tinh bột và xenlulozơ là hai đồng phân cấu tạo của nhau.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các nhận xét sau:

(1) Tinh bột và xenlulozơ là hai đồng phân cấu tạo của nhau.

(2) Hai đồng phân amino axit của C3H7NO2 tạo ra tối đa 3 đipeptit.

(3) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ mỗi chất chỉ cho 1 loại monosaccarit duy nhất.

(5) Nồng độ glucozơ trong máu người bình thường khoảng 5%.

(6) Tất cả các dung dịch protein đều có phản ứng màu biure.

Số nhận xét đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 5         B. 3         C. 4         D. 6

(1) Sai

(2) Sai, chỉ có đồng phân Ala tạo đipeptit Ala-Ala

(3) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Đúng, chỉ tạo glucozơ.

(5) Sai, khoảng 0,1%.

(6) Đúng

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *