dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: 1 mol Val-Glu phản ứng tối đa với dung dịch chứa 3 mol KOH. (b) Tơ visco và tơ axetat

Cho các phát biểu sau: 1 mol Val-Glu phản ứng tối đa với dung dịch chứa 3 mol KOH. Tơ visco và tơ axetat thuộc loại tơ tổng hợp có nguồn gốc từ xenlulozơ.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) 1 mol Val-Glu phản ứng tối đa với dung dịch chứa 3 mol KOH.

(b) Tơ visco và tơ axetat thuộc loại tơ tổng hợp có nguồn gốc từ xenlulozơ.

(c) Các hợp chất cacbohiđrat còn có tên gọi là saccarit.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Isoamyl axetat là chất lỏng ở điều kiện thường, tan nhiều trong nước.

(e) Ở người bình thường nồng độ glucozơ trong máu giữ ở mức ổn định khoảng 0,01%

(f) Dung dịch phenylamoni clorua có tính axit.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3.       B. 6.       C. 5.       D. 4.

(a) Đúng: Val-Glu + 3KOH —> ValK + GluK2 + 2H2O

(b) Sai, đây là 2 tơ bán tổng hợp (nhân tạo)

(c) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Sai, este này không tan trong nước

(e) Sai, khoảng 0,1%

(f) Đúng, do C6H5NH3 C6H5NH2 + H+

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *