Cho các phát biểu sau: 1 mol Val-Glu phản ứng tối đa với dung dịch chứa 3 mol KOH. (b) Tơ visco và tơ axetat

Cho các phát biểu sau: 1 mol Val-Glu phản ứng tối đa với dung dịch chứa 3 mol KOH. Tơ visco và tơ axetat thuộc loại tơ tổng hợp có nguồn gốc từ xenlulozơ.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) 1 mol Val-Glu phản ứng tối đa với dung dịch chứa 3 mol KOH.

(b) Tơ visco và tơ axetat thuộc loại tơ tổng hợp có nguồn gốc từ xenlulozơ.

(c) Các hợp chất cacbohiđrat còn có tên gọi là saccarit.

(d) Isoamyl axetat là chất lỏng ở điều kiện thường, tan nhiều trong nước.

(e) Ở người bình thường nồng độ glucozơ trong máu giữ ở mức ổn định khoảng 0,01%

(f) Dung dịch phenylamoni clorua có tính axit.

Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 6.       C. 5.       D. 4.

(a) Đúng: Val-Glu + 3KOH —> ValK + GluK2 + 2H2O

(b) Sai, đây là 2 tơ bán tổng hợp (nhân tạo)

(c) Đúng

(d) Sai, este này không tan trong nước

(e) Sai, khoảng 0,1%

(f) Đúng, do C6H5NH3 C6H5NH2 + H+

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website