Cho các phát biểu sau Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng. Phân tử Gly-Ala-Val có 6 nguyên tử oxi.

Cho các phát biểu sau Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng. Phân tử Gly-Ala-Val có 6 nguyên tử oxi.

 

Cho các phát biểu sau

(1) Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng.

(2) Phân tử Gly-Ala-Val có 6 nguyên tử oxi.

(3) Protein được tạo nên từ các chuỗi peptit kết hợp lại với.

(4) Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit.

(5) Đipeptit có phản ứng màu biure.

Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 5.       C. 2.       D. 3.

(1) Đúng

(2) Sai, có 4 oxi (mạch hở)

(3) Đúng

(4) Đúng

(5) Sai, tripeptit trở lên mới có phản ứng màu biurê

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website