dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+. Na2CO3 là chất được dùng làm thuốc chữa bệnh đau dạ dày do dư axit.

Cho các phát biểu sau: Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+. Na2CO3 là chất được dùng làm thuốc chữa bệnh đau dạ dày do dư axit.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+.

(b) Na2CO3 là chất được dùng làm thuốc chữa bệnh đau dạ dày do dư axit.

(c) Để bảo quản kim loại kiềm nên ngâm vào ancol etylic.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Thạch cao nung (CaSO4.H2O) được dùng làm chất đúc tượng, bó bột trong y tế.

(e) Quặng boxit có thành phần chính là Fe2O3.

(f) Các kim loại kiềm thổ đều tác dụng mạnh với nước.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2.       B. 3.       C. 5.       D. 4.

(a) Đúng

(b) Sai, NaHCO3 mới có ứng dụng này.

(c) Sai, ngâm vào dầu hỏa.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Đúng

(e) Sai, thành phần chính là Al2O3.

(f) Sai, Be không phản ứng.

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ