Cho các phát biểu sau: Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+. Na2CO3 là chất được dùng làm thuốc chữa bệnh đau dạ dày do dư axit.

Cho các phát biểu sau: Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+. Na2CO3 là chất được dùng làm thuốc chữa bệnh đau dạ dày do dư axit.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+.

(b) Na2CO3 là chất được dùng làm thuốc chữa bệnh đau dạ dày do dư axit.

(c) Để bảo quản kim loại kiềm nên ngâm vào ancol etylic.

(d) Thạch cao nung (CaSO4.H2O) được dùng làm chất đúc tượng, bó bột trong y tế.

(e) Quặng boxit có thành phần chính là Fe2O3.

(f) Các kim loại kiềm thổ đều tác dụng mạnh với nước.

Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 3.       C. 5.       D. 4.

(a) Đúng

(b) Sai, NaHCO3 mới có ứng dụng này.

(c) Sai, ngâm vào dầu hỏa.

(d) Đúng

(e) Sai, thành phần chính là Al2O3.

(f) Sai, Be không phản ứng.

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website