Cho các phát biểu sau: Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí Clo.

Cho các phát biểu sau: Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí Clo. Nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 thu được Ag.

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí Clo.

(b) Nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 thu được Ag.

(c) Hỗn hợp Na và Al (tỉ lệ mol tương ứng 2:1) tan hết trong nước dư.

(d) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, thu được khí H2 ở anot.

(e) Dùng khí CO (dư) khử CuO nung nóng, thu được kim loại Cu.

(f) Để hợp kim Fe-Ni ngoài không khí ẩm thì kim loại Ni bị ăn mòn điện hóa học.

(g) Dùng dung dịch Fe2(SO4)3 dư có thể tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag và Cu.

(h) Cho Fe dư vào dung dịch AgNO3, sau phản ứng thu được dung dịch chứa hai muối.

Số phát biểu đúng là

A. 6.       B. 3.       C. 5.       D. 4.

(a) Đúng

(b) Đúng, AgNO3 —> Ag + NO2 + O2

(c) Đúng, tạo NaAlO2 và NaOH

(d) Sai, thu khí H2 ở catot

(e) Đúng

(f) Sai, Fe có tính khử mạnh hơn nên Fe bị ăn mòn điện hóa

(g) Đúng, Fe2(SO4)3 chỉ hòa tan Cu, còn lại Ag không tan.

(h) Sai, chỉ chứa Fe(NO3)2

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website