dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Đun nóng dung dịch sacarozơ trong môi trường axit chỉ thu được glucozo.

Cho các phát biểu sau: Đun nóng dung dịch sacarozơ trong môi trường axit chỉ thu được glucozo. Nhỏ dung dịch brom vào dung dịch phenol lấy dư thấy xuất hiện kết tủa màu trắng.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Đun nóng dung dịch sacarozơ trong môi trường axit chỉ thu được glucozo.

(b) Nhỏ dung dịch brom vào dung dịch phenol lấy dư thấy xuất hiện kết tủa màu trắng.

(c) Để làm sạch lọ đựng anilin thì rửa bằng dung dịch HCl sau đó rửa lại bằng nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Có thể sử dụng Cu(OH)2 để phân biệt hai dung dịch Gly-Gly và Gly-Ala-Ala.

(e) Có 2 chất trong các chất: phenol, etyl axetat, ancol etylic, axit axetic tác dụng được với dung dịch NaOH

(f) Dầu thực vật và dầu bôi trơn có thành phần chính là chất béo.

Số phát biểu đúng là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4.       B. 3.       C. 5       D. 2

(a) Sai, thu được glucozơ và fructozơ.

(b) Đúng

(c) Đúng, do tạo muối tan C6H5NH3Cl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Đúng, chỉ Gly-Ala-Ala tạo màu tím.

(e) Sai, có 3 chất: phenol, etyl axetat, axit axetic

(f) Sai, dầu bôi trơn có thành phần chính là hiđrocacbon

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *