dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Mg(NO3)2 ở nhiệt độ thường.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Mg(NO3)2 ở nhiệt độ thường. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Mg(NO3)2 ở nhiệt độ thường.

(2) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2.

(3) Cho hỗn hợp bột Cu và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1:1) vào dung dịch HCl dư.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Chp 1,2x mol kim loại Zn vào dung dịch chứa 2,1x mol FeCl3.

(5) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư.

(6) Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 5.

(1) Không phản ứng

(2) NaOH + Ba(HCO3)2 —> BaCO3 + Na2CO3 + H2O

(3) Cu + Fe3O4 + 8HCl —> CuCl2 + 3FeCl2 + 4H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) nFe3+ < 2nZn nên có Fe tạo ra

(5) Fe(NO3)2 + AgNO3 —> Fe(NO3)3 + Ag

(6) Ba(OH)2 dư + Al2(SO4)3 —> BaSO4 + Ba(AlO2)2 + H2O

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *