dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Các hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố cacbon.

Cho các phát biểu sau: Các hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố cacbon. Trong tự nhiên, các hợp chất hữu cơ đều là các hợp chất tạp chức.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Các hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố cacbon.

(b) Trong tự nhiên, các hợp chất hữu cơ đều là các hợp chất tạp chức.

(c) Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Lên men glucozơ thu được etanol và khí cacbon monooxit.

(e) Phân tử amin, amino axit, peptit và protein đều chứa nguyên tố nitơ.

Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 3.       B. 4.       C. 5.          D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Đúng

(b) Sai, có cả đơn chức, đa chức

(c) Đúng

(d) Sai, thu được cacbon đioxit (CO2)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Đúng

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *