dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Hỗn hợp Cu, Fe và Fe2O3 luôn tan hết trong dung dịch HCl dư

Cho các phát biểu sau: Hỗn hợp Cu, Fe và Fe2O3 luôn tan hết trong dung dịch HCl dư. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy xuất hiện kết tủa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Hỗn hợp Cu, Fe và Fe2O3 luôn tan hết trong dung dịch HCl dư

(b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy xuất hiện kết tủa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Ca(OH)2 bị nhiệt phân thành CaO

(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch FeCl2, thu được một chất kết tủa

(e) Cho NaHSO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2, thấy xuất hiện kết tủa và sủi bọt khí

Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu sai?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4       B. 3       C. 5       D. 2

(a) Sai, có thể không tan hết nếu nCu > nFe2O3

(b) Đúng: Ca(HCO3)2 + NaOH —> CaCO3 + Na2CO3 + H2O

(c) Sai

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Sai, thu được 2 kết tủa (AgCl và Ag)

(e) Đúng: NaHSO4 + Ba(HCO3)2 —> BaSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *