dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tiến hành các thí nghiệm sau: Điện phân MgCl2 nóng chảy. Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư.

Tiến hành các thí nghiệm sau: Điện phân MgCl2 nóng chảy. Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Điện phân MgCl2 nóng chảy.

(b) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư.

(c) Nhiệt phân hoàn toàn CaCO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 dư.

(e) Dẫn khí H2 dư đi qua bột CuO nung nóng.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kim loại là

A. 3.            B. 4.            C. 1.            D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) MgCl2 —> Mg + Cl2

(b) Fe(NO3)2 + AgNO3 —> Fe(NO3)3 + Ag

(c) CaCO3 —> CaO + CO2

(d) Na + H2O —> NaOH + H2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

NaOH + CuSO4 —> Cu(OH)2 + Na2SO4

(e) H2 + CuO —> Cu + H2O

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *