dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau Các kim loại Fe, Ni, Zn đều có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của nó.

Cho các phát biểu sau Các kim loại Fe, Ni, Zn đều có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của nó.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau

(1) Các kim loại Fe, Ni, Zn đều có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của nó.

(2) Trong dung dịch Na, Fe đều khử được AgNO3 thành Ag.

(3) Cho Fe vào dung dịch FeCl3 dư sau phản ứng thu được dung dịch chứa hai muối.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Hỗn hợp Na và Al có thể tan hoàn toàn trong nước.

(5) Tính oxi hóa của Ag+ > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+.

Tổg số phát biểu đúng là

A. 3.         B. 4.       C. 2.       D. 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) Đúng

(2) Sai, Fe khử được Ag+ nhưng Na khử H2O trước

(3) Đúng, thu được FeCl2 và FeCl3

(4) Đúng, có thể tan hoàn toàn khi nNa = nAl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(5) Đúng

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *