dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo. Amilopectin và xenlulozơ đều là polisaccarit.

Cho các phát biểu sau: Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo. Amilopectin và xenlulozơ đều là polisaccarit.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo.

(b) Amilopectin và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c) Dung dịch các amin đều làm xanh quỳ tím.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Các amino axit đều có tính chất lưỡng tính.

(e) Trong dung dịch NH3, glucozơ oxi hóa AgNO3 thành Ag.

Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Sai, có nhiều amin có tính bazơ rất yếu, không làm đổi màu quỳ tím, ví dụ anilin (C6H5NH2)

(d) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Sai, glucozơ khử Ag+ thành Ag.

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *