dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

Cho các phát biểu sau: Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước. Để rửa ống nghiệm có dính anilin, ta tráng ống nghiệm bằng dung dịch HCl.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

(b) Để rửa ống nghiệm có dính anilin, ta tráng ống nghiệm bằng dung dịch HCl.

(c) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Lys có 4 nguyên tử oxi.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Oxi hóa glucozơ thu được sobitol.

(e) Các chất béo bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol.

Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 4.       C. 5.       D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Đúng

(b) Đúng, do tạo C6H5NH3Cl dễ tan

(c) Đúng

(d) Sai, khử glucozơ thu được sobitol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Đúng, tạo xà phòng và glyxerol.

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *