dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch BaCl2. Sục CO2 đến dư vào dung dịch nước vôi trong.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch BaCl2. Sục CO2 đến dư vào dung dịch nước vôi trong.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch BaCl2.

(b) Sục CO2 đến dư vào dung dịch nước vôi trong.

(c) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.

(e) Cho dung dịch H3PO4 vào dung dịch AgNO3.

Số thí nghiệm có kết tủa sau khi kết thúc phản ứng là

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Không phản ứng

(b) CO2 dư + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2

(c) NaOH + Ba(HCO3)2 —> BaCO3 + Na2CO3 + H2O

(d) Fe(NO3)2 + AgNO3 —> Fe(NO3)3 + Ag

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Không phản ứng

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *