dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Có các phát biểu sau: NH2CH2CONHCH2CH2COOH có chứa một liên kết peptit trong phân tử.

Có các phát biểu sau: NH2CH2CONHCH2CH2COOH có chứa một liên kết peptit trong phân tử. Etylamin, metylamin ở điều kiện thường đều là chất khí, mùi khai, độc.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Có các phát biểu sau:

(1) NH2CH2CONHCH2CH2COOH có chứa một liên kết peptit trong phân tử.

(2) Etylamin, metylamin ở điều kiện thường đều là chất khí, mùi khai, độc.

(3) Benzenamin làm xanh quỳ ẩm.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Các peptit, glucozơ, saccarozơ đều tạo phức với Cu(OH)2.

(5) Triolein làm mất màu nước brom.

(6) Trùng ngượng axit ω-aminocaproic thu được nilon-6.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3.       B. 2.       C. 5.       D. 4.

(1) Sai, mắt xích thứ 2 không phải α-amino axit.

(2) Đúng

(3) Sai, C6H5NH2 có tính bazơ rất yếu, không làm xanh quỳ tím

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Sai, đipeptit không phản ứng

(5) Đúng, triolein có 3C=C

(6) Sai, trùng ngưng ε-aminocaproic.

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *