dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Công thức của alanin là H2N-CH(CH3)COOH. Glucozơ còn có tên gọi khác là đường nho.

Cho các phát biểu sau: Công thức của alanin là H2N-CH(CH3)COOH. Glucozơ còn có tên gọi khác là đường nho.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(1) Công thức của alanin là H2N-CH(CH3)COOH.

(2) Glucozơ còn có tên gọi khác là đường nho.

(3) Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH.

(5) Trong phân tử vinyl axetat có một liên kết π.

Số phát biểu sai là

A. 1.       B. 2.       C. 4.       D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) Đúng

(2) Đúng

(3) Đúng

(4) Đúng:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

CH3NH2 + HCOOH —> HCOONH3-CH3

C2H5OH + HCOOH —> HCOOC2H5 + H2O

NaHCO3 + HCOOH —> HCOONa + CO2 + H2O

(5) Sai, có 2 liên kết pi (1C=C + 1C=O)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem thêm 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *