dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Vinylaxetilen và glucozơ đều phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư.

Cho các phát biểu sau: Vinylaxetilen và glucozơ đều phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Vinylaxetilen và glucozơ đều phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư.

(b) Phenol và alanin đều tạo kết tủa với nước brom.

(c) Hidro hóa hoàn toàn chất béo lỏng thu được chất béo rắn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) 1,0 mol Val-Val-Lys tác dụng tối đa với dung dịch chứa 3,0 mol HCl.

(e) Dung dịch lysin làm quỳ tím hóa xanh.

(g) Thủy phân đến cùng amilopectin thu được hai loại monosaccarit.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3       B. 1       C. 2       D. 4

(a) Đúng, AgNO3/NH3 phản ứng với CHC- và -CHO

(b) Sai, alanin không phản ứng với Br2

(c) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Sai, tác dụng với 4 mol HCl

(e) Đúng

(g) Sai, thu được glucozơ.

Mời các thầy cô và các em xem thêm 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *