dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Để tinh chế Ag bị lẫn tạp chất Fe, có thể dùng dung dịch FeCl3.

Cho các phát biểu sau: Để tinh chế Ag bị lẫn tạp chất Fe, có thể dùng dung dịch FeCl3.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Để tinh chế Ag bị lẫn tạp chất Fe, có thể dùng dung dịch FeCl3.

(b) Khi vỡ nhiệt kế thuỷ ngân, để loại bỏ thủy ngân thì phương pháp hiệu quả nhất là dung bột lưu huỳnh.

(c) Gắn những khối kẽm lên vỏ tàu bằng thép (phần ngâm trong nước) để bảo vệ vỏ tàu là phương pháp điện hoá.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Sắt tây là sắt trang thiếc được dùng làm đồ hộp đựng thực phẩm. Nếu lớp thiếc bị xước sâu tới lớp sắt thì sắt bị ăn mòn trước.

(e) Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4, thu được kim loại Cu bám vào mẩu Na.

Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 5.       C. 4.       D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Đúng, Fe + FeCl3 —> FeCl2, lọc chất rắn không tan, rửa sạch, làm khô thu được Ag

(b) Đúng, Hg + S —> HgS (rắn, ít độc hơn, dễ thu gom và xử lý)

(c) Đúng

(d) Đúng, Fe có tính khử mạnh hơn Sn nên Fe là cực âm, bị ăn mòn.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Sai, thu được khí và kết tủa xanh:

Na + H2O —> NaOH + H2

NaOH + CuSO4 —> Cu(OH)2 + Na2SO4

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *