Cho các phát biểu sau: Poli(vinyl clorua) được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa, da nhân tạo…

Cho các phát biểu sau: Poli(vinyl clorua) được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa, da nhân tạo…

 

Cho các phát biểu sau:

(a) Poli(vinyl clorua) được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa, da nhân tạo…

(b) Xenlulozơ là nguyên liệu để sản xuất giấy viết, tơ nhân tạo.

(c) Dùng giấm ăn có thể làm sạch được các vết gỉ kim loại hoặc làm tan cặn trong phích nước.

(d) Có thể tận dụng dầu ăn, mỡ phế thải để sản xuất glixerol và xà phòng.

(e) Khi nấu riêu cua, gạch cua nổi lên là hiện tượng hoá học.

Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 4.       C. 3.          D. 2.

(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Đúng, giấm ăn chứa CH3COOH hòa tan gỉ (oxit, hiđroxit kim loại) và cặn (CaCO3)

(d) Đúng

(e) Sai, đây là hiện tượng vật lý (đông tụ bởi nhiệt).

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website