dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Poli(vinyl clorua) được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa, da nhân tạo…

Cho các phát biểu sau: Poli(vinyl clorua) được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa, da nhân tạo…

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Poli(vinyl clorua) được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa, da nhân tạo…

(b) Xenlulozơ là nguyên liệu để sản xuất giấy viết, tơ nhân tạo.

(c) Dùng giấm ăn có thể làm sạch được các vết gỉ kim loại hoặc làm tan cặn trong phích nước.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Có thể tận dụng dầu ăn, mỡ phế thải để sản xuất glixerol và xà phòng.

(e) Khi nấu riêu cua, gạch cua nổi lên là hiện tượng hoá học.

Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 4.       C. 3.          D. 2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) Đúng

(b) Đúng

(c) Đúng, giấm ăn chứa CH3COOH hòa tan gỉ (oxit, hiđroxit kim loại) và cặn (CaCO3)

(d) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(e) Sai, đây là hiện tượng vật lý (đông tụ bởi nhiệt).

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *