dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho hỗn hợp gồm 0,15 mol Ba và 0,12 mol Al2O3 vào nước dư.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho hỗn hợp gồm 0,15 mol Ba và 0,12 mol Al2O3 vào nước dư.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho hỗn hợp gồm 0,15 mol Ba và 0,12 mol Al2O3 vào nước dư.

(b) Cho 0,2 mol Na vào 100 ml dung dịch chứa 0,2 mol CuSO4.

(c) Cho lượng dư dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(HCO3)2.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cho a mol hỗn hợp Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1:1) vào dung dịch chứa 3a mol HCl.

(e) Cho a mol khí CO2 vào dung dịch chứa 2,4a mol NaOH.

Khi phản ứng trong các thí nghiệm trên kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai chất tan?

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(a) nAl2O3 < nBa —> Thu được Ba(AlO2)2 và Ba(OH)2

(b) nNaOH = nNa = 0,2 và nCuSO4 = 0,2 —> Thu được Na2SO4 và CuSO4

(c) Na2CO3 + Ca(HCO3)2 —> CaCO3 + NaHCO3

—> Thu được Na2CO3 dư và NaHCO3

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Cu + Fe2O3 + 6HCl —> CuCl2 + 2FeCl2 + 3H2O

—> Thu được CuCl2 (0,5a), FeCl2 (a)

(e) nNaOH > 2nCO2 —> Thu được Na2CO3, NaOH dư

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *