dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Đun nóng hỗn hợp rượu trắng, giấm ăn và H2SO4 loãng, thu được etyl axetat.

Cho các phát biểu sau: Đun nóng hỗn hợp rượu trắng, giấm ăn và H2SO4 loãng, thu được etyl axetat.

Cho các phát biểu sau:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) Đun nóng hỗn hợp rượu trắng, giấm ăn và H2SO4 loãng, thu được etyl axetat.

(2) Thủy phân xenlulozơ trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được glucozơ.

(3) Axit Glutamic, Lysin là các chất lưỡng tính.

(4) Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, cao su lưu hóa đều là các polime bán tổng hợp.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(5) Ở nhiệt độ thường, các amin đều là các chất lỏng.

(6) Bơ nhân tạo được điều chế bằng phản ứng hiđro hóa chất béo lỏng.

Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 6.         C. 4.       D. 3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1) Sai, phản ứng este hóa không xảy ra trong điều kiện như vậy

(2) Sai, xenlulozơ không bị thủy phân trong kiềm

(3) Đúng

(4) Đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(5) Sai, các amin có thể dạng khí hoặc rắn

(6) Đúng

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *