dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các thí nghiệm sau: Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.

Cho các thí nghiệm sau: Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các thí nghiệm sau:

(1) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.

(2) Cho Al vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội.

(3) Cho FeS vào dung dịch HCl.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3.

(5) Đun nóng hỗn hợp rắn gồm C và Fe3O4.

(6) Đun sôi nước cứng tạm thời.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm tạo ra sản phẩm khí là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 6.       B. 4.       C. 2.       D. 5.

(1) CuSO4 + H2O —> Cu + O2 + H2SO4

(2) Al + H2SO4 —> Al2(SO4)3 + H2

(3) FeS + HCl —> FeCl2 + H2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) CO2 + H2O + Na2SiO3 —> Na2CO3 + H2SiO3

(5) C + Fe3O4 —> Fe + CO2

(6) M(HCO3)2 —> MCO3 + CO2 + H2O (M là Mg, Ca)

Các thầy cô và các em xem và download 200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 tại link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *