dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng. Trong phân tử lysin có một nguyên tử nitơ.

Cho các phát biểu sau: Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng. Trong phân tử lysin có một nguyên tử nitơ.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng.

(b) Trong phân tử lysin có một nguyên tử nitơ.

(c) Dung dịch alanin làm đổi màu quỳ tím.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Tristearin có phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, t°).

(e) Tinh bột là đồng phân của xenlulozơ.

(g) Anilin là chất lỏng, hầu như không tan trong nước.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 2.       B. 3.       C. 1.         D. 4.

(a) Đúng

(b) Sai, lys là C6H14N2O2

(c) Sai, dung dịch Ala trung tính

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Sai, tristearin là chất béo no

(e) Sai, số mắt xích khác nhau

(g) Đúng

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *