dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa.

Cho các phát biểu sau: Thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa. Các este có nhiệt độ sôi thấp hơn axit và ancol có cùng số nguyên tử cacbon.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa.

(b) Các este có nhiệt độ sôi thấp hơn axit và ancol có cùng số nguyên tử cacbon.

(c) Poli isopren là hiđrocacbon.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt Ala-Ala và Ala-Ala-Ala.

(e) Tơ nilon-6,6 được trùng hợp bởi hexametylendiamin và axit adipic.

(g) Chất béo lỏng dễ bị oxi hóa bởi oxi không khí hơn chất béo rắn.

Số phát biểu đúng là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3.       B. 4.       C. 5.         D. 6.

(a) Đúng

(b) Đúng, do este không có liên kết hiđro liên phân tử như axit và ancol

(c) Đúng, vì poliisopren chỉ chứa C, H

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Đúng, (Ala)3 tạo màu tím, (Ala)2 không tạo.

(e) Sai, được trùng ngưng bởi…

(g) Đúng, do chất béo lỏng có C=C

Để xem và download nhiều hơn các câu lý thuyết đếm mời thầy cô và các em truy cập vào link sau

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

200 câu lý thuyết đếm hóa học lớp 12 có đáp án ôn thi TN THPT

Hoặc các tài liệu môn hóa học khác của website

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *